A felelősségvállalás

A felelősségvállalás feltételezi, hogy a személy képes számolni saját tetteinek következményeivel. A felelősségvállalás kapcsolatot mutat a magas énhatékonyság érzéssel, vagyis azzal, hogy a személy hisz abban, hogy az események inkább tőle függnek, mint másoktól, vagy a külső körülményektől. A felelősségvállalás a tevékenységekkel, eseményekkel kapcsolatos felelős attitűdöt feltételezi.

A felelősségvállalás kialakulásában, fejlődésében szerepet játszó tényezők:

- Önbizalom

- Önmonitorozás (az egyén saját viselkedését, részvételét folyamatosan monitorozza a evékenység végrehajtásában)

- Önértékelés (magas önértékelésű emberek képesek elhatárolódni a külső értékeléstől, ezért nagyobb valószínűséggel tudja figyelmét a célra és annak végrehajtására, megvalósítására fordítani)

A felelősségvállalás az élet különböző területein, különböző mértékben figyelhető: az egyén felelős attitűddel viseltethet saját teljesítménye, céljai elérése, az élete, esetleg családja életének alakulása iránt. Az, hogy vállaljuk a felelősséget tetteinkért, azt is jelenti, hogy elfogadjuk, hogy mi magunk hozzuk a döntéseket az életünk során, és ezek befolyásolják nagyrészt, hogy az életünk milyen irányba halad, milyen emberekké válunk. Ez együtt jár annak elfogadásával is, hogy nem hibáztathatunk másokat a saját döntéseink, tetteink következményeiért.

A felelősségvállalás két típusát különböztethetjük meg, az egyik arra vonatkozik, amikor a már megtörtént eseményekért (amelyeket mi idéztünk elő), azok követkzeményeiért vállaljuk a felelősséget. Például: Géza 22 éves, egyetemre jár és kollégiumban lakik. A háromfős szobában két másik csoporttársával, Petivel és Zolival, már beköltözésükkor megbeszélték, hogy minden héten más mossa ki közülük mindhármuk ruháit. Gézának egyszer egy olyan héten kellett mosnia, amikor sok egyéb teendője is volt. A következő hét hétfőjén Peti és Zoli rosszalló pillantásai döbbentették rá, hogy elfeledkezett a mosásról. Először mentegetőzött, hogy milyen sok dolga volt, de utána elismeri, hogy jobban is figyelhetett volna megállapodásukra. Ezzel vállalta a felelősséget mulasztásáért.

Ugyanakkor felelősséget vállalni azt is jelentheti, hogy felelősnek érezzük magunkat valamiért (akár mi idéztük elő, akár mások), és teszünk azért, hogy megoldódjon ez a probléma – ezt jelenti a felelősségteljes viselkedés. Például: Felelősnek érezzük magunkat azért, hogy tisztább legyen a környezetünk, és ezért jelentkezünk önkéntesnek, hogy részt vegyünk az iskolánk, vagy akár a városunkban a parkok tisztábbá tételében. A felelősségvállalás e típusához tartozik az is, amikor teszünk azért, hogy megóvjuk testi és lelki egészségünket (sportolunk, egészségesen étkezünk, megpróbáljuk jól beosztani az időnket, igyekszünk minél jobban megbirkózni a minket érő stresszel).

Ha valaki képes a felelősségvállalásra és a felelősségteljes viselkedésre, akkor egy adott helyzetben képes a saját értékrendje alapján döntéseket hozni és aktívan cselekedni ahelyett, hogy folyamatosan másokat vagy a körülményeket okolná az őt érő nehézségekért. Ez a gondolkodásmód elősegíti, hogy a problémák megoldására koncentráljunk ahelyett, hogy tagadnánk, vagy figyelmen kívül hagynánk a nehézségeket. Ha nem hiszünk abban, hogy felelősek vagyunk a saját sorsunkért és a velünk összefüggésbe hozható dolgokért, akkor kiadjuk az életünk irányítását a kezünkből. Ennek következményeként gyakran áldozatnak érezzük magunkat, és tehetetlenül sodródunk helyzetről helyzetre. A felelősségteljes viselkedés hiánya saját testi egészségünket is veszélyeztetheti. Elsősorban akkor, ha nem érezzük a súlyát azoknak a tevékenységeknek, amelyek talán aktuálisan kellemesek lehetnek (mint például a dohányzás, túlzott cukorfogyasztás, stb.), de hosszútávon ártanak az egészségünknek. Az ilyen típusú döntések meghozásához kell a legtöbb önfegyelem, és felelősségtudat, hiszen az élmények csábításának vagy a kortársak rábeszélésének ellenállni a legnehezebb dolog. Mégis ez jelenti a legtöbbet, amit önmagunknak és azoknak adhatunk, akik szeretnek bennünket, és akiket mi is szeretünk.

 

Videók:

Felelősségvállalás

- Being Responsible: A Meditation

http://www.youtube.com/watch?v=7GIEsykDssI

- The Impact of Taking Personal Responsibility- Werner Erhard

http://www.youtube.com/watch?v=THpIvzAi8XI&feature=related

(- Lighthouse - A Responsibility Project Film)

http://www.youtube.com/watch?v=PXqrE6-Ypm4

Énhatékonyság

- Self Efficacy: Its Role and Sources

http://www.youtube.com/watch?v=wrzzbaomLmc